Back

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců je projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004441, na jehož realizaci společnost SAFINA, a.s. získala podporu z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován z prostředků Evropské unie.

Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti SAFINA, a.s. a 3 partnerů projektu. Vzdělávání bude realizováno formou otevřených i uzavřených seminářů průběžně po celou dobu realizace projektu, která byla zahájena 1. 3. 2017 a bude trvat do 28. 2. 2019.  Do projektu bude zapojeno 150 zaměstnanců společnosti SAFINA, a.s. a 14 zaměstnanců partnerských společností.
Vzdělávací aktivity proběhnou v oblastech:

  • Obecné i specializované IT dovednosti
  • Manažerské a obchodní dovednosti
  • Účetní, ekonomické a legislativní semináře
  • Technické a jinak odborně zaměřené semináře

V rámci projektu proběhnou též semináře vedené interními odborníky.​