Extra čisté materiály

Od samých počátků Safiny byla kvalita našich produktů vždy naší nejvyšší prioritou. Získané zkušenosti a unikátní know-how v oblasti zpracování a recyklace materiálů nás provázejí až do současnosti.

S hrdostí vám představujeme výsledky naší pokročilé technologie zpracování drahých kovů, kde dosažení maximální kvality a čistoty jsou klíčovými hodnotami, které nás provázejí každým krokem.

Využití a použití

Za heslem „Každé zrnko má svůj účel“ se skrývá široký svět chemických a fyzikálních postupů zpracování kovů a naše neustálá píle za dosažením preciznějších a čistších vrstev. Čistší a tenčí vrstvy nejen šetří materiál, ale mají také zásadní vliv na finanční efektivitu. Důsledky jsou znatelné v následné přesnosti senzorů, snímačů a polovodičových aplikací, kde využití našich produktů nachází široké uplatnění. Čisté materiály pak přispívají k dosažení vyšší efektivity používaných součástek.

Kombinováním jednotlivých čistých materiálů přesně podle specifikace zákazníka dosahujeme nanášených vrstev s téměř nulovým obsahem nečistot. Tímto způsobem umožňujeme snadné dosažení požadovaných poměrů kovů a vrstev pro optimální fungování naprašovacího procesu. Naše výrobní možnosti nám dovolují nabízet nejen standardní produkty, ale doslova vytvářet výrobky, které jsou „šity na míru“ podle konkrétních potřeb a požadavků zákazníka na použití a složení v přesné formě – nabízíme terče, targety, pelety a granálie.

Složení

Díky dlouholetému zdokonalování postupů při recyklaci kovů, která probíhá přímo v našem závodě Safina, a následným analýzám prováděným metodou GDMS (Glow Discharge Mass Spectrometry) v externí, nezávislé a certifikované laboratoři, jsme schopni zaručit čistotu našich materiálů na úroveň 5N pro Pt a Au a Pd s hodnotami až 4N8. Technologie GDMS reprezentuje výkonnou analytickou metodu zaměřenou na hmotnostní spektrometrii v plazmatu vytvořeném výbojem s nízkým tlakem. Tato moderní technologie nám umožňuje identifikovat a kvantifikovat prvky v materiálu s úžasnou přesností, dosahující až 0,005 ppm wt %. Přesnost GDMS analýzy je klíčová pro potvrzení čistoty a kvality našich produktů. Dále je analýzou možné ověřit 74 různých prvků, zahrnujících i ty obtížněji detekovatelné, až do atomového čísla 92, což představuje Uran, poslední prvek v řadě přirozeně se vyskytujících prvků. Pro určení stopových prvků C, O, H a N, které nelze zjistit pomocí GDMS analýzy, jsme schopni tuto analýzu doplnit pomocí IGA (Inert Gas Analysis) metody.

Sdílejte článek