Odvětví

Safina dodává do velkého množství průmyslů

Light,Bulb

Reference