Odvětví

Safina dodává do velkého množství průmyslů

Reference