Stabilizovaná platina (Pt GSP)

Stabilizovaná platina

Stabilizovaná platina (Pt GSP) je materiál, který je známý již řadu let, avšak zatím se využíval jen pro speciální účely použití.

Čistá platina je základním materiálem, který nabízí relativně nízkou cenu, na druhou stranu je poměrně měkká a náchylná ke hrubnutí zrna po delším vystavení vysokým teplotám. Legování rhodiem zvyšuje tvrdost materiálu a zpomaluje růst zrn, ale může být výrazně dražší.

Grain Stabilized Platinum (GSP) je alternativa materiálu práškové metalurgie se zavedenými disperzními nanočásticemi oxidu zirkoničitého v platinové matrici. To poskytuje vynikající odolnost proti tečení a dlouhou cestu po hranicích zrn pro potenciální kontaminanty „platinového jedu“, bez nákladných legovacích prvků. V podstatě jde o čistou platinu, kde krystalická mřížka kovu je stabilizována přídavkem jiného prvku (např. zirkonu), který způsobí zpevnění krystalické struktury kovu. Materiál tak získá lepší mechanické vlastnosti a delší životnost, než má původní čistý kov.

Oblasti využití stabilizované platiny

Laboratorní nádobí – ideálním využitím stabilizované platiny je laboratorní nádobí a nářadí, jako jsou kelímky, misky, víčka, lžičky, lopatky, kopisty apod. To znamená výrobky, které jsou vyráběné kovotlačitelsky, bez nutnosti svařovaných spojů. Safina nabízí celou škálu rozměrových variant těchto výrobků, které jsou uvedeny v našem katalogu dostupném na webových stránkách.

Trubky, jímky, podložky – při výrobě bezešvých trubek a jímek, případně podložek (mezikruží) rovněž nedochází k nutnosti svařovaných spojů.
– trubky s podélným svarem, vyráběné zkroužením plechu a jeho svařením
– jímky ze svařených trubek s přírubou a oblým, případně plochým dnem

Oba tyto výrobky jsou nabízeny v nejrůznějších rozměrových variantách, podle přání zákazníka. Limitujícím omezením je minimální tloušťka materiálu 0,18 mm, maximální průměr pro tuto tloušťku stěny je 6-8 mm.

Výrobky pro sklářský průmysl – jde o náhradní díly pro technologii, které přicházejí do styku s roztaveným sklem a musí být odolné vysokým teplotám přes 1200 °C.

Jsou to např. tyto výrobky:
– výtokové misky
– nátoky
– homogenizátory
– tavící kelímky
– míchadla
– pece atd.

Všechny tyto výrobky jsou vyráběny podle přesné specifikace, dané technickou dokumentací a výkresem.

Obraťte se na nás s poptávkou.

Sdílejte článek