Recyklace Drahých Kovů: Záruka Ekologického a Efektivního Přístupu

Dlouholetá tradice v oboru zpracování drahých a neželezných kovů je spojena se službou, která nabízí komplexní zpracování materiálů a odpadů s obsahem Pt, Pd, Rh, Ir, Ag, Au.

V současné době, kdy je kladen důraz na efektivitu práce a zároveň šetrný přístup k životnímu prostředí, je Safina, a.s. nepostradatelnou společností v oblasti práce s drahokovovými surovinami. Umožňuje návrat materiálu zpátky do oběhu a dává jim další šanci. Těžba a získání drahých kovů je často ekologicky i finančně náročnější než jejich opětovné použití. Díky recyklaci může materiál znovu získat přidanou hodnotu, i když na první pohled se zdá znehodnocený. Další možnou výhodou recyklace materiálu o vysoké hodnotě je i minimalizace kurzovních rizik.

Každý zákazník, který se obrátí na recyklační oddělení je individuálně posouzen podle druhu materiálu a jeho množství. Toto oddělení nabízí kvalitní služby s maximálně profesionálním přístupem. V rámci služby je zajištěna primární předúpravu a homogenizaci. Materiál je vzorkován a analyzován v akreditované laboratoří, která je vybavena moderní přístrojovou technikou. Následná rafinace kovů probíhá osvědčenými a enviromentálně šetrnými technologiemi, které byly v Safině, a.s. vyvíjeny po řadu let a dosáhly evropských standardů. Během rafinace je dosaženo maximální čistoty kovů, přestože pocházejí z různých zdrojů. Procesy zahrnují i rafinaci čistého iridia a rhodia. Zákazník může do Safiny, a.s. přinést různé materiály, mezi které se řadí: průmyslové a automobilové katalyzátory, výrobky ze skupiny platinových kovů (sklářský průmysl, chemické aplikace), dentální a zdravotnický materiál, odpad z elektrických a elektronických zařízení, odpady z klenotnických výrob a další odpady s obsahem drahých kovů (minimální splatný obsah 2 g/kg).

Po zpracování materiálu jsou kovy uloženy na tzv. nárokový účet, který je veden bez poplatků. Ty lze následně čerpat ve formě nového výrobku, v ryzí formě, nebo je tu možnost odprodeje.     

Dále je zajištěno i administrativní a logistické řešení služeb, v souladu s právními předpisy.

Veškeré kroky, které jsou použity při zpracování materiálu jsou legální, šetrné k životnímu prostředí a v souladu s bezpečnostními předpisy. Společnost Safina, a.s. je členem RMI (Responsible Minerals Initiative) a řídí se nařízením Evropské unie 2017/821 o zodpovědném dodavatelském řetězci.

Sdílejte článek