Rovnané drátky a piny: Materiály pro dosažení perfektního spojení

Společnost Safina, a. s. je tradiční zpracovatel drahých kovů pro různá průmyslová odvětví a v návaznosti na vývoj v oboru a díky pokročilým procesům výroby slitin a rovnaných drátů je schopna nabídnout nebo vyvinout vhodný výrobek.

Rovnané drátky a piny – materiály

Safina disponuje řadou unikátních technologií a odborníků v oblasti výzkumu a vývoje, kteří jsou schopni zajistit nalezení moderního a inovativního výrobku na základě zkušeností nebo tradičních metod i slitin. Proto může být rozvíjející se výroba rovných drátků nebo pinů řešením pro náročné průmyslové obory.

Obecně:

Dělené rovnané drátky a piny se v Safině vyrábějí přesně podle přísných požadavků na složení slitiny a rozměry vč. tolerancí. Naše přesná výroba dělených rovnaných drátků/pinů poskytuje zákazníkům vysoce kvalitní a cenově výhodná řešení. Nejenže přímý drát nařezáváme, ale jsme schopni i dodat i obráběné piny.

Dělené rovnané drátky a piny jsou pro některé aplikace jediným řešením a zřejmým trendem směrem k automatizaci montáže sestav dílů.

Rovné dráty, jejich kousky a piny se většinou používají jako konektory a umožňují tak spolehlivý a nezbytný přenos energie z průchozí sestavy k elektrodám. Protože se jedná o kritické součásti pro přenos energie a většinou se od nich vyžaduje odolnost a trvanlivost ve specifickém prostředí, je nutné zachovat chemické složení, čistotu, kvalitu povrchu, mechanické vlastnosti a rozměry.

Základní přehled:

Standardní piny se vyrábějí v průměrech 0,5-3,0 mm a v délkách 3-60 mm. Tyto piny lze dělit řezáním, sekáním nebo lisováním.

Jsme ovšem schopni vyrobit mnohem více variant dělených rovnaných drátků. V současné době jsme schopni nabídnout průměry od 0,08 mm do 6,35 mm a délky od 1 mm do 500 mm. Takto rovnané kousky drátů jsou přesně nařezány na požadovanou délku.

Piny lze také obrábět nebo upravit tak, aby dokonale pasovaly. Naše zpracování nabízí další možnosti, co lze provést – sražení, zkosení, zápichy, drážky, vybrání, otvory, tvary, závity.

Důležitou součástí výroby je rovnání. Zvládnutí postupu je pro konečný výsledek zásadní. Postup rovnání závisí na slitině a požadovaných mechanických vlastnostech. Následně se používá buď systém žíhání a rovnání na rovnačce – s rotačním drezurou nebo hyperbolickými rotory – nebo systém průběžného žíhání s následným rovnáním.

Co je naší specialitou?

Jsme odborníci na zpracování drahých kovů, a tedy i na vývoj slitin.

Slitiny Au-Ag-Cu

např: Au70Ag20Cu10; Au62,5Ag30Cu7,5; Au70Ag25Cu5.

Pokud je zapotřebí dosáhnout dobré elektrické vodivosti, vysoké odolnosti proti korozi, dostačujících mechanických vlastností a trvanlivost (životnosti) v jednom balíku? S tím související vysoká elektrická zatížitelnost a nízký elektrický šum. Tyto slitiny jsou řešením.

Využití je pak na sběracích kroužcích, které přenášejí energii, signál a data ze stacionárních částí na rotující části.

Většinou tedy mluvíme o kartáčcích pro sběrné kroužky.

Slitiny Au-Ag

např: AuAg23,5Ni1,5; Au71Ag26Ni3; Au69Ag25Pt6.

a další … AuAg8; AuAg20, AuNi5

Tyto slitiny jsou mechanicky podobné slitinám Au-Ag-Cu, ale mají výrazně vyšší oxidační odolnost při zvýšených teplotách.

Pokud je potřeba co nejvyšší chemická odolnost proti korozi u spínacích kontaktů v relé a tlačítkových spínačích, měly by se vybírat právě tyto materiály. Uvedené slitiny zlata se uplatňují také při konstrukci konektorů a posuvných kontaktů pro potenciometry, snímače, sběrací kroužky a kartáčky v miniaturních stejnosměrných motorech.

Slitiny Ag-Cu

např: Ag80Cu20; Ag83,5Cu16,5.

a další … Ag90Cu10; Ag72Cu28; Ag98CuNi

Použití mědi ve slitině se stříbrem zvyšuje mechanickou pevnost i vyšší odolnost proti erozi oblouku a mechanickému opotřebení. Slitina AgCuNi se vyznačuje vysokou odolností proti oxidaci a nízkou tendencí k rekrystalizaci při působení za vysokých teplot.

Typické aplikace těchto slitin Ag jsou v mikrospínačích, pomocných proudových spínačích, zařízeních pro řízení obvodu, hlavních spínačích.

Slitiny na bázi Pd

např: Pd72Ag26Ni2; Pd35Au10Pt10Ag30Cu14Zn1; Pd44Ag38Cu16Pt1Ni1; Pd44Ag38Cu15.

Tyto slitiny jsou ideální pro náročné aplikace sběrných elektrických kontaktů s nízkými proudy, které vyžadují vysokou odolnost proti opotřebení. Kombinují mechanické vlastnosti beryliové mědi a stabilní kontaktní odolnost drahých kovů. Nabízejí také odolnost proti opotřebení, znečištění a stabilní odolnost kontaktů.

Tyto slitiny se používají v široké škále aplikací, včetně takových výrobků, jako jsou snímače polohy akcelerátoru motoru, snímače polohy pedálu, elektronické snímače řízení motoru, naváděcí systémy, potenciometry, trimer rezistory, komunikační zařízení a čtečky čárových kódů. Další aplikace jsou testovací zařízení s konzolovým nebo vzpěrným paprskem a další polovodičové testovací sondy.

Další příklady uplatnění rovnaných drátků:

Lze zmínit drát z čistého stříbra (Ag) pro senzory, zejména v chemickém užití pro typy kapalin. Kromě toho se čisté Ag nebo Ag-Cu velmi často používá jako inertní nebo stínicí materiál v ložiscích, sběračích pro toxické nebo jaderné prostředí.

Materiál Pt82Ir18 lze použít pro vývody v extrémním teplotním prostředí pro sběrné součástky elektrických komponent.

Aplikace slitin Pd70Ag30 nebo Pd60Ag40 díky jejich odolnosti vůči sulfidům je použití ve specifických konstrukcích relé a spínačů.

Piny z ryzí Pt a Pt slitin se používají v medicíně a lékařských přístrojích pro sondy nebo jako detekční součástky.

Existují různé materiály, které jsme schopni vyvinout nebo upravit již zavedenou a známou slitinu. Hlavní průmyslová odvětví pro konečné použití jsou polovodiče, mikro součástky, elektronika, automobilový průmysl, letecký průmysl, komunikační zařízení, medicínský průmysl, ropný/jaderný průmysl, vojenský průmysl, laboratoře a testovací zařízení.

Tyto rovnané drátky a piny se pak uplatňují přímo v konektorech, kartáčcích, sběrných kroužcích, sondách, senzorech, přenosu signálu a elektřiny, elektrodách, referenčním nebo detekčním materiálu.

Obraťte se na nás se svou poptávkou.

Sdílejte článek