Výroční zpráva o životním prostředí za rok 2022

Výroční správa

Společnost nadále funguje nejen jako výrobní podnik v oblasti produktů z drahých kovů a průmyslových aplikací, ale i jako recyklátor drahokovových odpadů a vedlejších produktů včetně produktů, které sama dodává na trh. Efektivní využívání nerostných surovin a energie a aktivní získávání drahých neželezných kovů z odpadních materiálů patří mezi jedny ze základních pilířů uvedené v Politice společnosti. V roce 2022 byly v tomto směru vyčleněny samostatné Programy EMS se záměřením na rafinaci s cílem zvýšení efektivity procesu recyklace a snižování dopadů na ŽP u vybraných toků odpadů.

Jsme rádi, že vám můžeme představit Zprávu o životním prostředí 2022! V Safině se zaměřujeme na ochranu a udržitelnost životního prostředí a jsme hrdí na naše úsilí a dosažené výsledky.

V Zprávě o životním prostředí 2022 se podrobně zabýváme našimi iniciativami a opatřeními, která jsme přijali během minulého roku. Cílem této zprávy je poskytnout vám přehled o našem přístupu k životnímu prostředí a informace o našich úspěších, výzvách a dlouhodobých cílech.

Sdílejte článek