Back

RESPONSIBLE CARE CERTIFIKÁT

V roce 2020 se společnost SAFINA, a.s. přihlásila k celosvětové chartě Responsible Care.

V roce 2020 se společnost SAFINA, a.s. přihlásila k celosvětové chartě Responsible Care zaštítěné Mezinárodní radou chemických asociací ICCA. Základním principem platformy Responsible Care je soustavně zlepšovat výkonnost v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, technologii, procesů a výrobků po dobu jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozováni zdraví lidí a životního prostředí a efektivně využívat zdroje.

Responsible Care je etickou normou a závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života a trvale udržitelného rozvoje.

V České republice je zaštiťující organizací platformy Svaz chemického průmyslu ČR. Užívat logo Responsible Care je možné pouze při splnění řady požadovaných parametrů a plnění normy je třeba v pravidelných intervalech obhajovat.

Pro naši společnost znamená zapojení do Responsible Care dobrovolné přihlášení k rozšířeným principům společenské odpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí, lidského zdraví a využívání přírodních zdrojů a postupům, které jdou nad rámec požadavků stávajících legislativních předpisů, zejména v oblastech:

  • neustálého zlepšování environmentálního, zdravotního a bezpečnostního výkonu, bezpečnosti zařízení a bezpečnosti produktů společnosti SAFINA, a.s. a celkového CSR společnosti (pod které spadají i oblasti podpory školství, sociálně znevýhodněných a dětí z dětských domovů)
  • otevřené komunikace s orgány veřejné správy a širokou veřejností
  • spolupráce s obchodními partnery na podpoře bezpečného nakládání s chemickými látkami v rámci jejich výrobní a obchodní činnosti
  • podpory inovací vedoucích k trvalé udržitelnosti

Platforma Responsible Care v číslech:

Souhrn zpráv o výkonu společností zapojených v Responsible Care za rok 2019 ukazuje, že platforma:

  • dobrovolně sleduje bezpečnostní incidenty procesu, od roku 2010 snížily zapojené společnosti jejich výskyt o 6 % a od roku 2000 celkově o 48 %.
  • se zavázala se k bezpečnosti pracovníků a zařízení. Zapojené společnosti mají v oblasti bezpečnosti zaměstnanců téměř 3x lepší výsledky než v chemickém průmyslu celosvětově
  • snížila zaznamenatelnou míru výskytu úrazů a nemocí o 22 % od roku 2010, což je významný pokrok směrem k celkovému cíli v oboru, tj. provozu bez nehod, úrazů nebo poškození lidského zdraví.
  • snížila od roku 2010 úniky nebezpečných znečišťujících látek o více než 24 %.
  • od 11. září 2001 investovala přibližně 25,7 miliard dolarů do dalšího posílení bezpečnosti v zařízeních.
  • od roku 1992 zlepšila svou energetickou účinnost o 19 % (kvalifikovaný odhad v návaznosti na data reprezentativního vzorku členů).