ZAJÍMAVOST DUBNA 2021

powders

Nově vznikající inovační centrum v Dolních Břežanech má zájem o spolupráci se Safinou.

Chtěli bychom s Vámi sdílet informace o velice zajímavém jednání, které, za přísných hygienických podmínek, proběhlo minulý týden u nás v Safině. Zajímavé bylo nejen věcně, ale i způsobem našeho setkání, k němuž nás přinutila aktuální situace.

Mimo konferenční a telefonní hovory hledáme i klasické cesty, jak se s potenciálními partnery setkávat. Konferenční hovor přeci jen nenahradí osobní kontakt, zvláště pak při domlouvání nové strategické spolupráce.

Jak jsme to tedy udělali, abychom se mohli sejít v Safině?

Připravili jsme konferenční místo přímo na hale T1, a to v době, kdy byli již všichni zaměstnanci mimo tento prostor. Ještě před vstupem za vrátnici museli všichni účastníci předložit platné potvrzení o absolvování antigenního testu ne staršího než 72h a na halu T1 jsme šli ochozem. Na hale jsme následně seděli v dostatečných rozestupech a po celou dobu jsme měli respirátory, a to i během prezentace výrobních možností každého zúčastněného nebo při následné prohlídce haly.

Chtěli bychom tímto poděkovat výrobě, že prostory poskytla a perfektně jej na toto setkání připravila, a stejně tak za odbornou prezentaci, jež kolegové z výroby vedli. Děkujeme tímto i obchodnímu úseku a oddělení MKT za přehlednou prezentaci našich produktových řad.

Proč jsme se setkali a o čem jsme jednali?

Jak víte, v našem sousedství i nejbližším okolí je mnoho zajímavých technologických i výrobních společností a ústavů, které se zabývají projekty od biotechnologie, přes materiálové inženýrství, vývoj nejsilnějšího laseru na světě, až po projekty spojené se 4. průmyslovou revolucí, digitalizací a tzv. additive manufactiring (AM) i 3D tiskem.

Právě v oboru AM má Safina již několikaleté zkušenosti, a to především ve výrobě metalických prášků a jejich následné aplikaci technologií Cold Spray, jež se pod technologie AM řadí.

S prohlubováním zkušeností v oboru výroby a zpracování metalických prášků hledáme nové zákazníky, a tak se na nás obrací se stále více firem, jež naše prášky testují a dále využívají jak pro technologie nástřiků, včetně technologie Cold Spray, tak i pro samotný 3D tisk.

Naše prášky slaví veliké úspěchy, stejně tak produkty z nich následně vyrobené. Vidíme v tomto směru veliký potenciál a dává nám proto smysl se rozvíjet nejen technologicky a mezinárodně, ale i v rámci našeho regionu. Po úvodním jednání se zástupci vznikajícího centra ještě v průběhu roku 2020 a po vyjasnění si směrů, kterými se obě strany ubírají, bylo jednání v Safině dalším logickým krokem.

Zorganizovali jsme proto jednání se zástupci všech zakládajících členů nově vznikajícího inovačního centra v Dolních Břežanech, jež spojí pod jednu střechu Digital Information HUB a B4I (tzv. Brain For Industry), jež se bude kromě digitalizace výroby zaměřovat právě na aditivní, a tedy i na 3D technologie. Setkali jsme se s členy Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Národního Centra Kompetence, CARDAMu (aplikovaný výzkum pro 3D tisk) a společností Beneš a Lát a kromě technických možností jsme diskutovali právě i možnosti další synergie a rozvoje spolupráce v oblasti aditivních technologií a 3D tisku. Již během prvního jednání jsme objevili zajímavé projekty a témata, na kterých mají obě strany zájem pokračovat v diskusi, a půjde-li vše správným směrem, tak i k nastavení užší spolupráce.

Cílíme na to, aby se Safina rozvíjela nejen technologicky a mezinárodně, ale i přispívala dalšímu rozvoji našeho regionu, který zažívá boom v oblasti rozvoje moderních technologií.
Safina má v našem regionu i oboru aditivních technologiích rozhodně co prezentovat, ale i do budoucna co rozvíjet a dokazovat. 

Sdílejte článek