Unikátní technologie výroby targetů

trubkovy-naprasovaci-target

Naprašovací target, což v doslovném překladu znamená terč, je výrobek, který se použivá při nanášení vrstev kovů napřiklad ve sklářském nebo elektrotechnickém průmyslu.

K typickým aplikacím ve sklářství patří nanášení vnitřních tenkých (průhledných) kovových vrstev pro izolační dvojskla, v elektrotechnickém průmyslu jde zejména o výrobu CD, DVD nebo hard disků.

Target je obecně jakýkoliv druh pevné látky umístěné do vakua, kde je tato látka bombardována svazkem elektronů.
Dopadající elektrony způsobují odprašování pevné látky za vzniku jemného nanoprachu, který je elektromagneticky a elektrostaticky usměrňován tak, aby byl nanášen na požadovaný povrch. Jedním z významných světových výrobců naprašovacích targetů je česká společnost Safina, a. s. Většinu své produkce exportuje, zejména do evropských zemí, USA a do Ruska, část vyrobených targetů pak míří na český trh.

Ploché a rotační targety
V průmyslové praxi se používají targety buď ploché, nebo rotační. Běžně rozšířené ploché targety se vyrábějí s použitím klasických hutních technologií (tavení a tváření). Jejich podstatnou nevýhodou je, že se materiál v průběhu povlakovacího procesu spotřebovává z jejich povrchu velmi nerovnoměrně, a to zejména ze střední části. To způsobuje, že z plochého targetu lze odprášit jen 10 až 30 % materiálu. Potom je nutné jej vyřadit a zbývající materiál recyklovat.

Trubkový naprašovací target
Sdílejte článek