Termočlánky: Jak Safina zajišťuje kvalitu a přesnost

Termočlánky

Safina je společnost s mnohaletou tradicí v oblasti výroby termočlánků z drahých kovů, jako jsou slitiny platiny, rhodia a palladia. Tento typ termočlánků je velmi přesný a spolehlivý a využívá se při měření teplot v různých průmyslových aplikacích.

Při výrobě termočlánků klade Safina mimořádný důraz na přesnost a spolehlivost. Každá šarže je testována v moderní akreditované laboratoři a opatřena certifikátem kvality, aby se zajistilo, že každý termočlánek splňuje přesné požadavky na přesnost a spolehlivost.

Termočlánky jsou k dispozici ve formě jednotlivých větví (drátů) nebo jako páry spojených obou větví. Na vyžádání lze dodat termočlánky s ochrannou keramickou kapilárou, která zajišťuje ochranu větví před vnějšími vlivy.

Všechny termočlánky, které Safina dodává, jsou v souladu s normou EN 60584-1 a založeny na mezinárodním teplotním rozsahu ITS-90. Výběr optimálního typu termočlánku závisí na požadované aplikační teplotě, atmosféře a délce životnosti, přesnosti a citlivosti páru. Je důležité zvolit správný typ a průměr termočlánku, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků měření.

Při dlouhodobém používání termočlánků (typ S a R) vystavených vysokým teplotám dochází k postupnému snižování hodnoty termoelektrického napětí. Tento jev je způsoben difúzí rhodia do Pt větve a nelze mu zabránit. Proto je nutné pravidelně kontrolovat a vyměňovat termočlánky.

Pokud zákazník neupřesní, zda chce termočlánek připravený s dodržením délky nebo hmotnosti, Safina dodá termočlánek při dodržení délky. Je důležité si uvědomit, že správný výběr a použití termočlánků je klíčovým faktorem pro dosažení přesných a spolehlivých výsledků měření teploty.

Sdílejte článek