Destruktivní a nedestruktivní čištění

Nabízíme čištění kotlů výrobcům kyseliny dusičné. Destruktivní nebo nedestruktivní sanace výrobních zařízení umožňuje efektivní vytěžení drahých kovů, které se v průběhu používání usadily v různých částech výrobních zařízení.

Jak čištění probíhá?

Destruktivní sanace v sobě obnáší rozřezání, kompletní rozebrání a následně několika stupňové vyčištění celého výrobního zařízení. Destruktivní sanace je vždy mnohem účinnější než sanace nedestruktivní.

Proč se s čištěním spolehnout na nás?

Naše jedinečné know-how a bohaté zkušenosti s realizací především destruktivních sanací přináší maximální efektivitu vytěžení drahých kovů a minimalizaci případných ztrát. Obnovujeme „ztracené“ PGM kovy a zlepšujeme tak výslednou provozní efektivitu.

Nechte si vypracovat nabídku