SAFINA - TECHNOLOGIE PLATINOVÝCH NÁSTŘIKŮ

jimky-nastrik-pt-cz

Společnost SAFINA je dlouholetým výrobcem vysoce kvalitních platinových produktů pro sklářský průmysl.

Široky sortiment těchto produktů je reprezentován také uplatněním metod nanášení ochranných vrstev platinových kovů na keramické substráty. 

Tento sortiment je v naší společnosti rozvíjen zejména v souvislosti s požadavky zákazníků na efektivní a ekonomicky výhodnou ochranu keramických dílů sklářských agregátů a to jako alternativa k drahokovovým a oplášťovaným výrobkům. Pokoveni se provádí na zakázku dle zákazníkem dodané výkresové dokumentace a dodaného keramického dílu, resp. zadáním specifikace keramického materiálu, kdy je dodání včetně tohoto dílu kompletně zařízeno.

Pro tyto účely Safina využívá technologii Flame Spray, při které je aerosol roztaveného kovu nanášen proudem plynu, při vysoké teplotě na povrch keramiky.
Flame sprayZejména zvyšující se požadavky na materiály se zvýšenou odolnosti proti korozi a vysokou pevnosti pracující ve vysokých teplotách přivedly společnost k neustálému zdokonalování v nanášení ochranných platinových vrstev. Tato technologie, spojující odolnost platinových kovů, pevnost kvalitních keramických materiálů a ekonomičnost užívaní tenkých vrstev, přináší zvýšeni jakosti a ve svém důsledku vede ke zkvalitnění řízení vlastních výrobních procesů. Technologie poplatinovaní umožňuje zvyšovat kvalitu výroby v celém spektru sklářské produkce, včetně produkce křišťálů, technického borosilikátového skla i foukaného či taženého skla.

Implementace této technologie se týká použití poplatinovaných termočlánkových jímek a dávkovacích zařízeni, jimiž jsou např. plunžry, výtokové misky, míchadla a především tam, kde je třeba zaručit vysokou korozní odolnost a tvarovou stálost – tedy vysokou životnost zmiňovaného příslušenství.
Technologie poplatinovaníTato technologie může rovněž sloužit jako ekonomičtější alternativa mechanického opláštění pecních dílů, jako jsou žáruvzdorné bloky, průtoky, přepážky, bariérové kameny, tvarovky, stírací kameny a další časti, které svou prodlouženou životnosti výrazně přispěji k hladkému průběhu výrobní kampaně sklářských tavicích agregátů.

Technologie poplatinovaní umožňuje nanášet vrstvy kovů a jejich slitin podle přáni zákazníka v efektivních tloušťkách od 200 μm pro standardní pokoveni až po 300 μm (a vice) pro pokovení extrémně exponovaných dílů nebo jejich časti. Pokoveni je možno nanášet i lokálně podle zákazníkem dodané výkresové dokumentace.

Jako hlavní typy poplatinovaných zařízeni a jejich účely použití, zejména uvádíme:

 • poplatinované plunžry, míchadla a další zařízeni určená pro homogenizaci a formování skloviny
 • protikorozní ochrana prodlužující životnosti těchto částí vystavených intenzivnímu proudění a agresivním korozním podmínkám
 • zajištění tvarové stálosti pro konstantní podmínky výroby a jejich správné funkce při změnách prouděni
 • přesné dávkováni taveniny

  Poplatinované termočlánkové jímky a termočlánková pouzdra umožňující spolehlivé měřeni provozních teplot ve sklovině bez rizika koroze při použiti minimálních množství drahých kovů. Při použití kvalitních typů keramik je možné chránit pouze nejexponovanější části v oblasti hladiny a zabránit vzniku nebezpečné hladinové koroze.

  Poplatinované termočlánkové jímkyPoplatinované výtokové misky a kroužky (dýzy) jsou dobrým předpokladem při stabilizaci skloviny a jejich prodloužená životnost výrazně omezuje odstávky výroby z důvodů častých výměn.

  Poplatinované příčky, bloky a tvárnice prodlužují dobu kampaně agregátu a eliminují napadání struktury materiálů v nejexponovanějších částech pecí, jejichž životnost podmiňuje životnost celého agregátu.

  Další rozšířeni technologie poplatinovaní lze aplikovat na zařízení, která jsou vystavena kombinaci agresivních podmínek při tavicím a zpracovatelském procesu – např. bublinkové trysky a kameny, sklářské pánve a kelímky určené pro tavení agresivních sklovin, štěrbiny výtlačnicových tvárnic a další. Toto zušlechtění vede k výraznému zlepšení kvality produkce a prodloužení životnosti celého agregátu.

  Náš prodejní tým vám rád zašle nabídku a pomůže vám najít nejlepší řešení pro vaše účely.
Sdílejte článek