Safina prokazatelně snižuje svou uhlíkovou stopu

Safina se aktivně přidala k tisícům podniků po celém světě, které snižují svou uhlíkovou stopu. Ve svém Plánu řízení uhlíkové si stanovila závazek pro měření, sledování a předně dlouhodobé snižování svého dopadu na životní prostředí.

Safina prokazatelně snižuje svou uhlíkovou stopu

A co je vůbec uhlíková stopa? Jedná se o souhrnné měřítko dopadů činnosti celé byznysové společnosti na klima. Je přímým i nepřímým ukazatelem spotřeby energií, produkce výrobků či služeb. Analýzou se stanovuje množství skleníkových plynů vyjádřených v ekvivalentech CO2, které přímo a nepřímo souvisí s činností celé společnosti. Výpočet je v souladu s požadavky mezinárodně přijatého GHG Protocolu a ISO normy 14064.

Mezinárodní společnost NEPCon Preferred by Nature verifikovala výpočet uhlíkové stopy a potvrdila, že společnosti SAFINA, a.s se prokazatelně daří snižovat svou uhlíkovou stopu. Celkové snížení uhlíkové stopy společnosti od roku 2015 do konce roku 2020 je 43 %.

Sdílejte článek