Kalibrační laboratoře Safiny úspěšně zvládly přechod na novou normu

Žíhání termočlánkového drátu v kalibrační laboratoři

Rok 2020 jsme zakončili úspěšným přechodem na novou normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, která reflektuje změny podmínek a technologie trhu.

Auditoři z ČIA (Český institut pro akreditaci) a ČMI (Českého metrologického institutu) potvrdili, že se nám v oddělení produkce termočlánků podařilo do našeho systému aplikovat všechny požadavky nové normy.
“Ta je oproti předchozí založená na hodnocení rizik. V Safině už delší dobu fungujeme na základě dalších norem, které pracují s procesním přístupem, ale norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 nám procesy pomohla rozvinout,” vysvětluje vedoucí kalibr. laboratoře.
A co víc, kalibrační laboratoř prošla na výbornou. Posuďte sami, v hodnocení auditoři vyzdvihovali zejména:

  • Náš systém měření a systém vyhodnocení výsledků z měření pevných bodů TC (termočlánků)
  • Perfektně zavedené požadavky normy do systému a funkčnost celého systému
  • Automatizaci celého procesu, díky němuž je minimální riziko vzniku lidské chyby
Žíhání termočlánkového drátu v kalibrační laboratoři

Kalibrační laboratoř funguje od roku 1990 a má na starost testování a kalibraci termoelektrických článků z drahých a čistých kovů. Její činnost doprovází pravidelné audity a akreditace. Opět jsme tedy potvrdili, že naše aplikované metody měření a vyhodnocení termočlánků jsou na velmi vysoké úrovni.
Za celou Safinu děkujeme týmu  kalibr. laboratoře i našemu oddělení kvality.

Sdílejte článek