Již 8 let společnost Safina spolupracuje s neziskovou organizací “ANO, ANO”

anoano1

Již 8 let společnost Safina spolupracuje s neziskovou organizací “ANO, ANO”, která pomáhá dětem z 5 dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin a mladým lidem, kteří dětský domov již opustili.

Děti a mladí lidé jsou podporováni v zájmové činnosti, studiu, jazykových pobytech, zakoupením potřebných pomůcek, v účasti na školních akcích a sportovních soustředěních, při opuštění dětských domovů v samostatném bydlení a při další potřebné pomoci.
Na podporu projektu SEN organizuje vedení a představenstvo naší společnosti mezi zaměstnanci předvánoční sbírku a zaměstnance podporuje svým darem do sbírky. V průběhu spolupráce se díky shromážděným finančním i nefinančním darům podařilo splnit 233 dětských snů!

V roce 2020 přispěli zaměstnanci částkou 47 700,- Kč, společnost SAFINA, a.s. podpořila akci dvojnásobnou částkou tj. 95 400,- , celkově loňská předvánoční sbírka vynesla 143 100,- Kč. Většina financí byla věnována organizaci „ANO, ANO“, část byla darována Dětskému domovu v Dolních Počernicích na projekt Rodinkové dovolené.
Někteří zaměstnanci podporují činnost organizace „ANO, ANO“ v průběhu celého roku formou daru stravenek pro sociálně slabé rodiny.

Děkujeme všem zaměstnancům za aktivní účast ve sbírce. Jsme rádi, že můžeme společně pomáhat.

Ano, můžeš dítěti splnit jeho Sen!

Dětská kresba z projektu SEN
Sdílejte článek