Služby laboratoří

Zkušební laboratoř provádí analýzy:

  • ryzích drahých kovů - stanovení nečistot
  • chemikálií s obsahem drahého kovu
  • drahokovových slitin vyráběných i nakupovaných
  • materiálů a odpadů s nízkým obsahem drahého kovu
  • roztoků a odpadních vod s obsahem drahého kovu
  • dentálních slitin, včetně fyzikálních a mechanických zkoušek 

Kontakty:

Tel.: +420 241 024 352
Mobil: +420 724 066 741
E-mail:laboratore@safina.cz

Kalibrační laboratoř:

je vybudována za účelem kalibrace měřidel teploty - termoelektrických článků z drahých kovů vyráběných v SAFINA, a.s. Kalibrační laboratoř provádí měření termoelektrických článků z drahých kovů typů S, R, B  v rozmezí teplot 400 - 1600 °C porovnávací metodou nebo metodou pevných bodů.

Kalibrační laboratoř pracuje a je řízena v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a od roku 2005 je akreditována Českým institutem pro akreditaci s číslem akreditované kalibrační laboratoře K 2329.

Kontakty:

Tel.: +420 241 024 471

Mobil: +420 730 181 732

E-mail:kalibracnilaborator@safina.cz

Certifikace

SAFINA, a.s. má od r. 1997 zaveden a udržován systém managementu jakosti podle normy ISO 9001

a od r. 2005 zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001.

ISO 9001 Certifikát SAFINA 9001

ISO 13485 Certifikát SAFINA 13485

Directive 93/42/EEC Certifikát SAFINA 13485

ISO14001 Certifikát SAFINA 14001

K2329 Safina certifikát K2329

 

SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 50 Vestec, Česká republika
telefon: +420 241 024 111, FAX: +420 241 024 292 , e-mail: info@safina.cz

 

Copyright 2011-2020 SAFINA, a.s. | webdesign: PORING s.r.o. | programming: RedWeb s.r.o.