Back

PRODEJNY OTEVŘENY – VÝKUPY V PROVOZU

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,
v zájmu ochrany zdraví nás všech jsme přijali nutná opatření, 
v nichž průběžně reagujeme na aktuální situaci - doporučujeme sledovat aktuální stav ve sdělovacích prostředcích
i na našich webových stránkách.

 

Mezi ta obecná opatření, která jsme přijali a jimiž se řídí naši pracovníci, patří:

  • Omezení osobního kontaktu vč. dodržování delší vzdálenosti jednajících osob.
  • Omezení přímého fyzického kontaktu
  • Sledování vlastního zdravotního stavu: V případě jakýchkoli, byť i jen náznaků onemocnění jde o opuštění pracoviště. 
    Zde prosíme o stejně odpovědný přístup i z vaší strany.
  • A samozřejmě striktní dodržování všech zásad hygieny.

Naši prodejci mají veškeré informace a budou vám nápomocni, abychom tuto situaci zvládli co nejlépe. 
Tímto vás také žádáme o pochopení a akceptování případných dopadů nutných opatření na rozsah a rychlost služeb, které poskytujeme.
Děkujeme za pochopení.