slidericon1 XXX
 Back

Vzdělávání zaměstnanců SAFINA, a.s. II.

je projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013010, na jehož realizaci společnost SAFINA, a.s. získala podporu z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován z prostředků Evropské unie. Poskytnutá finanční podpora je do výše 2 867 675,- Kč.

 

Cílem projektu

je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti SAFINA, a.s. a 3 partnerů projektu. Vzdělávání bude realizováno formou otevřených i uzavřených seminářů průběžně po celou dobu realizace projektu, která byla zahájena 1. 4. 2020 a bude trvat do 31. 3. 2022.  Do projektu bude zapojeno 118 zaměstnanců společnosti SAFINA, a.s. a 17 zaměstnanců partnerských společností.

Vzdělávací aktivity proběhnou v oblastech:

Obecné IT dovednosti

  • Manažerské a obchodní dovednosti
  • Účetní, ekonomické a legislativní semináře
  • Technické a jinak odborně zaměřené semináře
  • V rámci projektu proběhnou též semináře vedené interními odborníky