Výroční zpráva o životním prostředí za rok 2023

S potěšením oznamujeme, že naše společnost ve spolupráci s oddělením životního prostředí připravila Výroční Zprávu o životním prostředí za rok 2023.

Základní informace a data o životním prostředí máte od tohoto týdne k dispozici ve Výroční Zprávě o životním prostředí za rok 2023. Nejsilnější stránkou podniku z hlediska cirkulární ekonomiky je bezesporu nadále schopnost zpracovávat drahokovové odpady a vedlejší produkty, kde významnou měrou přispíváme k udržitelnosti. Nadále také plníme klíčové ukazatele v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce a tam, kde je třeba, jsme prokázali efektivně schopnost implementovat nápravná a preventivní opatření. Naše celkové hodnocení z hlediska EcoVadis je 60/100, z čehož Environment činí 70/100, tj. jsme celkově hodnocení bronzovou medailí. Nadále jsme účastni programu Responsible Care a neustále hledáme další zlepšení systému EMS. Loňský rok jsme se tak navíc zaměřili na několika rovinách na praktické nácviky krizových situací, zavedli systémové evidence v oblasti BOZP a zaváděli zlepšující Programy EMS.

Přečtěte si naše úspěchy v tomto oboru v nové výroční zprávě.

Jsme hrdí na naše výsledky a věříme, že naše úsilí přispívá k udržitelnější budoucnosti. Výroční zpráva je k dispozici na našem webu, kde si můžete přečíst podrobnosti o našich ekologických iniciativách a dosavadních úspěších.

Velkou měrou se na naší výkonnosti podílejí naši zaměstnanci, kterým tímto chceme poděkovat. Vedle Výroční zprávy publikujeme i data (KPI) ve formátu Responsible Care.

Sdílejte článek