Termočlánkové a PGM dráty

Termočlánkové a PGM dráty

Výroba termočlánkových drátů a termočlánků demonstruje technologický pokrok společnosti a je důležitým prvkem ve výrobním programu. Každá šarže vyrobeného materiálu je testována v akreditované kalibrační laboratoři a opatřena certifikátem kvality. Hodnoty dosažené při měření jsou porovnávány s normami, které vycházejí z mezinárodních standardů.

 

Termočlánkové a PGM dráty

Platina a Rhodium

SAFINA, a.s. je renomovaný výrobce termočlánků z platiny / rhodia (Pt / Rh), jejichž výroba probíhá déle než půl století. Mimořádný důraz je kladen na přesnost a spolehlivost těchto platinových vodičů během procesu výroby a kalibrace. Každá vyrobená šarže je testována a vybavena kalibračními údaji a certifikátem kvality.

Typy R, S, a  B

Specializujeme se na typy platinových termočlánků R, S a B. Tyto typy drátů nabízíme v široké škále průměrů a ve speciálních mezích a standardních kalibračních třídách. Všechny várky hotového platinového termočlánku jsou kalibrovány v naší kalibrační laboratoři s využitím mezinárodních referenčních standardů, které jsou sledovatelné podle NIST a v souladu s požadavky IEC.

Kontrola kvality termočlánků

Kalibrační služby s pevným bodem meření jsou poskytovány a jsou akreditovány podle ČSN EN ISO / IEC 17025: 2005. Termočlánkové dráty SAFINA jsou vyráběny v souladu s normami ASTM E220-07a a ASTM E230 / E230M a standardem ČSN EN 60584-1 (2). ČSN EN 60584 - 1ed2) pochází z mezinárodního teplotního rozsahu ITS-90 a vyhovuje teplotním limitům definovaným v ČSN EN 60584 - 1ed2). Všechny výsledky kalibrace termočlánkových drátů a data jsou vysledovatelné pro ČMI.

Kalibrační systém s pevnými body používá následující vzorové materiály: Zn (419,527 ° C), Al (660,323 ° C), Au (1064,18 ° C) a Pd (1553,5 ° C) na třech vzorcích o průměru 0,50 mm odebíraných od počátku, uprostřed a konce vyrobené várky.
Průměr drátu je stejnoměrný a v mezích +/- 0,05 mm (0,002 "). Každý drát je žíhán, čištěn a kontrolován tak, abychom zajistili rovnoměrné povrchy, které podporují dlouhou životnost a výkonnost drátu.

R, S a B termočlánkové dráty mohou být kalibrovány buď jako individuální větve a nebo jako vzájemně korespondující páry za použití našeho špičkového kalibračního zařízení ve všech fixních bodech. Měření mechanických vlastností termočlánkových drátů provádíme na vyžádání.Jsme certifikováni podle ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004.

Pro výrobu termočlánků se používají pouze extrémně čísté materiály. Jakákoli kontaminace nebo nesprávná manipulace mohou mít významný nepříznivý vliv na přesnost měření termočlánků.

 

Další služby

 

Výběr optimálního typu termočlánku závisí na teplotě, atmosféře, přesnosti, citlivosti a požadované životnosti.

  • Zákazníkům je k dispozici jak technická podpora, tak i analytické a kalibrační laboratoře. Náš tým Vám velice rád pomůže s výběrem termočlánků přesně podle Vašich požadavků.
  • Nabízíme také  programy pro termočlánkové dráty, které zajišťují to, že máte materiál k dispozici, v době kdy jej potřebujete.

  •  Odpadový termočlánkový drát můžete zaslat zpět do společnosti SAFINA k recyklaci. Získané materiály mohou být připsány na zakazníkův účet pro budoucí použití ve výrobě nového výrobku nebo vykoupeny přímo. Podrobnější informace naleznete v sekci Rafinace.

Obrázky / Videa