Kalibrační laboratoř

Naše kalibrační laboratoř je vybudována za účelem kalibrace měřidel teploty – tedy termoelektrických článků z drahých kovů. Ty se používají ve sklářském, petrochemickém nebo hutním průmyslu.

Žíhání termočlánkového drátu v kalibrační laboratoři

Metody měření termoelektrických článků

V kalibrační laboratoři provádíme měření termočlánků z drahých kovů typu S, R, B v rozmezí teplot 400–1600 °C porovnávací metodou nebo metodou pevných  bodů.

Při metodě kalibrace s pevnými body používáme tyto vzorové materiály: Zn (419,527 °C), Al (660,323 °C), Au (1064,18 °C) a Pd (1553,5 °C) na třech vzorcích o průměru 0,5 mm odebíraných na počátku, uprostřed a na konci vyrobené várky.

Proč se spolehnout na nás?

Naše kalibrační laboratoř pracuje v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a od roku 2005 jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci s číslem K 2329. Osvědčení potvrzuje, že kalibrační laboratoř splňuje mezinárodní normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Aktuální platné osvědčení o akreditaci č. 38/2023, platné do 30.1.2028. Máme bohaté know-how, které vychází z našich dlouholetých zkušeností.

Nechte si vypracovat nabídku