Back

SAFINA, a.s. představila svou produkci v USA na konferenci společnosti Society of Vacuum Coaters o vakuovém nanášení tenkých vrstev

Od 29.  dubna  do 4. května 2017 probíhala v americkém městě Providence ve státě Rhode Island  konference  SVC TechCon o nanášení tenkých  vrstev  vakuovým naprašováním. Program  byl  zaměřen  na   inovace  v této oblasti a česká společnost SAFINA, a.s.  zde  představila své nové  technologie .

Při vakuovém pokovování se využívá vysokého vakua k nanášení velmi tenkých vrstviček kovů na podkladový materiál. Tato technologie se například používá při výrobě reflexních vrstev na parabolách reflektorů pro automobily, elektrovodivých vrstev na různých elektrotechnických komponentách nebo dekorativních kovových vrstev na sanitárních výrobcích a ozdobných předmětech.
Zmíněná konference SVC TechCon, pořádaná mezinárodním sdružením Society of Vacuum Coaters (SVC), je zaměřena na nové techlogie pro vakuové pokovování. Na konferenci se schází především zástupci výrobců, dodavatelů, odběratelů, výzkumníků, studentů a vrcholových manažerů z oboru. Expozici letos naplnilo přes 150 společností, které se výrobou zařízení a targetů pro pokovování různých materiálů zabývají.
„Společnost SAFINA, a.s. letos na konferenci představila své inovované naprašovací targety z drahých kovů. Největší zájem z řad odborné veřejnosti jsme zaznamenali v oblasti rotačních targetů pro naprašování kovů na ploché sklo. Tyto targety vyrábí SAFINA a.s., v České republice pomocí patentované technologie „cold spray“ pro aplikaci prášků na bázi stříbra i jiných drahých kovů při výrobě targetů. Tímto postupem je možné dosáhnout stabilní a velmi jemné struktury materiálu s nízkým obsahem kyslíku. Odprášené targety lze touto technologií opět doplňovat, což odběratelům přináší úsporu nákladů.“ řekl generální ředitel společnosti Ing. Petr Koutský.
Na konferenci společnost SAFINA, a.s. předváděla i targety z platiny, zlata a paladia, které jsou používány pro pokování podkladových materiálů v optických, lékařských a dalších aplikacích. Jednou z nich je například výroba optických datových nosičů jako CD a DVD. Nejvyšší požadavky na čistotu a kvalitu naprašovaného kovu klade výroba polovodičů, která je dnes odvětvím s největší spotřebou těchto materiálů.

Obrázky / Videa