Back

SAFINA, a.s. byla zařazena do světového programu certifikace zodpovědných zpracovatelů zlata

Česká společnost SAFINA, a.s. vstoupila do programu certifikace zodpovědného zpracovatele vzácných kovů. Během kvalifikačního řízení bude muset prokázat, že kupuje suroviny od organizací, které dodržují lidská práva pracovníků a které nepodporují povstalecké skupiny ve válečných konfliktech. Na seznam žadatelů byla zařazena začátkem května 2017. 

SAFINA, a.s. byla zařazena do světového programu certifikace zodpovědných zpracovatelů zlata

V oblasti dodávek vzácných kovů působí řada mezinárodních iniciativ, které si kladou za cíl přidávat k rozhodování o dodavatelích také morální a etické hledisko. Konkrétně jde o Seznam zodpovědných společností působících v oblasti zpracování zlata, cínu, wolframu tantalu, který spravuje organizace Conflict-Free Smelter Initiative CFSI. Tato organizace sdružuje přes 350 předních světových podniků na zpracování vzácných kovů, asociací a poskytovatelů služeb.

Organizace CFSI realizuje program Conflict-Free Smelter Program (CFSP), který formou auditů prověřuje slévárny a rafinerie vzácných kovů, zda nákupem surovin nepodporují válečné konflikty. Jde o dobrovolnou inciativu zpracovatelů, během níž nezávislí auditoři kontrolují, jak je do procesů a systémů používaných pro řízení dodavatelského řetězce zahrnuta náležitá péče o to, aby nebyly odebírány konfliktní suroviny.

Kontrola se soustředí jednak na řídicí procesy jako takové, ale probíhají také namátkové kontroly toho, jak je náležitá péče o bezkonfliktnost surovin dodržována v praxi. Pokud zpracovatel prokáže, že odebírá minerály, aniž by podporoval militantní organizace, bude zařazen na Seznam zodpovědných firem organizace CFSP.

„Jsem rád, že naše společnost byla přijata do programu Conflict-Free Smelter Program a že máme možnost prokázat bezkonfliktnost zlata, které zpracováváme. V rámci sociální odpovědnosti naší firmy získáváme základní suroviny způsobem, který neohrožuje obyvatelstvo v oblastech těžby a snažíme se tak omezit utrpení a porušování lidských práv, které je bohužel i v dnešní době pro některé oblasti typické. Nyní nás čeká velmi náročný audit, během nějž musíme prokázat, že splňujeme všechny požadavky. Věřím, že je splníme a zařadíme se do Seznamu zodpovědných zpracovatelů zlata," uvádí generální ředitel společnosti SAFINA, a.s. Petr Koutský.

V současnosti je program CFSP zaměřen na ozbrojené skupiny v Demokratické republice Kongo, kterou sužuje nekončící občanská válka z velké části financovaná právě prodejem nerostů, a na sousední země, ale tato zájmová oblast se může v budoucnu změnit v závislosti na vývoji geopolitické situace.

Zodpovědnost v EU
 

To, co bylo dosud dobrovolné, bude za několik let v Evropské unii závazné pro všechny zpracovatele vzácných kovů. Evropská rada totiž 3. dubna přijala nová pravidla, která zamezí obchodu, s nerostnými surovinami využívanými k financování válečných konfliktů. Platit začnou v roce 2021 a mají se vztahovat až na 95 % dovozu zlata, cínu, wolframu a tantalu, které se používají při výrobě spotřebního zboží, jako jsou počítače, mobilní telefony a automobily.

Podle nového předpisu budou muset evropští zpracovatelé uvedených kovů dodržovat pravidla náležité péče, stanovená Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro dovoz minerálů z oblastí postižených konflikty a z rizikových oblastí. Kromě omezení finanční podpory povstaleckých skupin je cílem také dodržování lidských práv, která jsou ve zmíněných oblastech často porušována.