Rozvoj zaměstnanců společnosti Safina

reg. číslo projektu CZ.03.01.03/00/23_047/0003089

Od květena 2024 probíhá v SAFINA, a.s. projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Cílem projektu je prostřednictvím profesního vzdělávání zvýšit úroveň kompetencí pracovníků napříč celou společností, uspokojit tak stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce. Projekt zahrnuje velkou škálu vzdělávacích aktivit určených zaměstnancům na rozličných pracovních pozicích.

Délka projektu je 24 měsíců. Celkem bude podpořeno 118 zaměstnanců v rozsahu převyšujícím 40 hodin, z toho 27 osob ve věku nad 55 let.

Sdílejte článek