Piny

Společnost Safina, a. s. je tradiční zpracovatel drahých kovů s historií výroby produktů pro různá průmyslová odvětví přes 50 let., včetně recyklace drahých kovů a jejich zpětného použití do výroby. S ohledem na vývoj průmyslu a díky rozvoji procesů i produktů v Safině se výrazně zvyšuje kapacita i možnosti výroby pinů z drahých kovů a jejich slitin.

Safina disponuje řadou unikátních technologií, které se využívají pro moderní, tradiční a inovované výrobky. Právě takovou oblastí je výroba pinů a přesných, rovných, dělených drátů.

Výhody pinů a jejich užití v průmyslu:

 • Automatizace procesů využívajících piny jako dávkovací materiál
 • Použití monitorovaného podavače a udržování přesné dávky
 • Snadná kontrola materiálu a hmotnosti
 • Hotový díl bez odpadu z následného zpracování
 • Standardní, násuvné, nadrozměrné a lisované typy
 • Použití přesných dílů přímo jako konektor nebo vodivý element
 • Kontrolované rozměry a mechanické vlastnosti pro přímou montáž
 • Přímé použití v průchodkách pro aktivní zařízení

Piny nebo dělené rovné drátky jsou na jedné straně jediným řešením pro některé aplikace v již tradičních oborech a na straně druhé jsou známkou trendu k automatizaci výroby. Stále častěji nacházejí uplatnění jako vhodná varianta hotových dílů do součástek nebo přístrojů bez dalšího nutného zpracování. Právě z těchto důvodů je rostoucí tendence použití ve výrobě jako součást přechodu od standardní výroby k automatické. Vyrábíme piny standardně v průměrech 0,5-3,0 mm v délkách 3–60 mm. Naše možnosti jsou ovšem daleko širší pro piny a dělené rovnané drátky, kde jsme schopni nabídnout průměry od 0,08 mm do 6,35 mm a délky od 1 mm do 500 mm. Technologie výroby a dělení je různá – řezání, sekání, lisování.

Konkrétněji…

Například kontaktní piny nebo konektory jsou pokročilou formou pro dobrý přenos signálu a elektrické energie vyžadující nízký odpor v elektrických a mechatronických systémech. Kontaktní piny se používají pro spojení a přenos energie v montážní a spojovací technice, senzorech a ve zdravotnických zařízeních. Tyto piny musí být spolehlivé, odolné a správně funkční ve vnějších nebo náročných podmínkách. To vše vyžaduje piny, které využívají stabilní odolnost vůči prostředí a elektrické vlastnosti platiny, palladia, zlata a jejich specifických slitin. Proto je nutné mít na výběr různé materiály:

Pt, Pd, Au a slitiny PtIr, PtRh, PtPd, PdAu, PdIr, PtAu nebo PtPd.

Piny jsou však více než jen konektory. Umožňují spolehlivý a nezbytný přenos energie ze sestavy průchodky k elektrodám. Piny jsou upřednostňovanou volbou pro vývodky v aktivních zařízeních i pro použití jako konektory v kondenzátorech a bateriích. Protože jsou kritickou součástí pro přenos energie v zařízení, je nutné zachovat chemické složení, čistotu, kvalitu povrchu, mechanické vlastnosti a rozměry. Společnost Safina všechny tyto požadavky důsledně dodržuje, aby splnila požadavky zákazníků nebo dokonce předčila jejich očekávání.

Obecně:

Piny vyráběné ve společnosti Safina mají přesně dané vlastnosti, jsou odolné proti korozi a mají dlouhou životnost. Naše výroba přesných pinů poskytuje vysoce kvalitní a cenově výhodná řešení pro zákazníky z mnoha průmyslových odvětví. Odborné znalosti v oblasti drahých kovů, konstrukční schopnosti a kvalitní procesy umožňují našemu týmu vyrábět piny pro širokou škálu aplikací a náročné uživatele. Nacházíme řešení za nejnižší možnou cenu s ohledem na požadavky a specifikace zákazníka. Piny se vyrábí s minimálním nebo žádným množstvím odpadu, který lze tvarovat nebo dělit. Naše piny jsou vyráběny za výrazně nižší ceny ve srovnání s obráběnými díly. Proto také nabízíme více možností dělení. Právě finální postup dělení a tvarování může zákazníkovi zefektivnit náklady na jeho rozhodnutí. Jako finální postup dělení nabízíme řezání, sekání nebo lisování na základě požadavků na rozměry, mechanické vlastnosti a tolerance.

Proces výroby:

 • Příprava směsi + tavení
 • Lití materiálu (kontinuální nebo do čepu)
 • Broušení, úprava a formování
 • Válcování a tažení
 • Příprava vstupního materiálu pro konečnou úpravu
 • Sekání / Řezání / Lisování
 • Kontrola + třídění
 • Balení

Materiály:

Piny a dělené dráty lze vyrobit standardně z ryzích kovů – Stříbro, Zlato, Platina, Palladium. Dále nabízíme celou škálu slitin drahých kovů. Jedná se o slitiny čistě drahých kovů, jako např PtIr, PtRh, AuPd, AgAu, AuPt nebo slitiny s jinými neželeznými kovy – Cu, Zn, Ni, In, Mn, Sn, Si, Ga, Ge atd.

Materiály závisí na použití a požadavcích zákazníka. Nabídka slitin je široká, vyrábíme slitiny dle ISO a ASTM norem, ale také dle specifikací zákazníka, případně jsme schopni vyvinout slitinu na zakázku.

Pro použití v medical se nejčastěji použivá čistá Platina nebo slitiny PtIr, PtRh. Tyto slitiny se využivají také v automotive, kde nabízíme i speciální slitiny IrRh. V elektronice se využívá celá řada kontaktních materiálů od ryzího stříbra po slitiny Ag/Au/Pt/Pd s dalšími kovy jako Cu, Zn, Ni. Předchozí platí i pro materiály pro senzory, kde hraje prim často ryzí kov (nejčastěji stříbro), ale i slitiny se prvkem, který přináší unikátní vlastnosti – např. Ga, Ge, Li, Pd atd. V konektorech lze nejčastěji nalézt ryzí Ag nebo Au a případně slitiny Ag/Ni. Pro elektrody se nejčastěji použtívají slitiny Ag/Cu. Spojovací díly, součástky nebo vodivé elementy se zase výrábí většinou ze slitiny Ag/Cu, Ag/Ni.

Nejčastější oblasti použití:

Zdravotnický průmysl, elektronika, automotive, polovodiče, letectví, telekomunikace, chemický/jaderný průmysl, vojenská technika, laboratorní vybavení.

Nejčastější aplikace:

Konektory, sondy, elektrody, přenosové elementy signálu a elektřiny, povrchové úpravy (PVD), senzory, systémy mechatroniky, spojovací díly a součástky, laboratorní vybavení a referenční materiály.

Sdílejte článek