PGM trubky a jímky

PGM trubky a jímky

SAFINA nabízí celou řadu trubek z drahých kovů a jímky. Naše trubky a jímky hrají neodmyslitelnou roli v podpoře technologií mnoha klíčových odvětví, jako je sklo, letectví, měření teploty,  elektronický a  chemický průmysl.

PGM trubky a jímky

Trubky a jímky

  • Jímky z platinové slitiny se používají především při měření teploty pro zajištění mechanické pevnosti při vysokých teplotách. Navíc tyto jímky poskytují ochranu při použití ve vysoce korozivních a oxidačních prostředích. Společnost SAFINA nabízí jak technickou, tak designovou podporu, která pomáhá našim zákazníkům přinést optimální řešení.
  • Rozměry trubek: 0,06 "(1,5 mm) až 0,984" (25 mm) OD, větší průměry na vyžádání.

Stříbrné trubky

Vyrábíme stříbrné ryzí i slitinové trubky, které se používají mimo jiné i jako polotovar u vysoce přesných vlnovodů pro vysokofrekvenční aplikace.

Kombinací kvalitních vstupů a vhodné výrobní technologie je zajištěno, že trubky obsahují velmi nízký obsah plynných nečistot včetně kyslíku a dusíku.

Krystalická struktura trubek je díky použité výrobní technologii velmi homogenní a uniformní.

Toto výrazně napomáhá zajistit u finálního produktu vysokou stabilitu parametrů, které jsou důležité pro tyto vlnovody.

Obrázky / Videa