Laboratorní nářadí

Laboratorní nářadí

Výrábíme platinové laboratorní kelímky s obsahem 99,99% platiny a Pt slitin včetně Pt/Rh,Pt/Au a dalších drahých kovů. Naše laboratovní nádobí vyrobené z platiny je speciálně vyrobené aby splnilo i ty nejnáročnější požadavky anayltickíého a chemického výzkumu. Platiná a její slitiny jsou často upřednostňovány vzhledem k jejim vysoké odolnosti vůči vysokým teplotám, korozi, kyselinám a oxidaci. Naše drahokovové laboratorní vybavení je dustupné v platině, zlatu, stříbru, iridiu a slitin platiny.
 

Naše platinové kelímky a nádobí jsou dostupné v různých velikostech a mohou být vráceny k recyklaci. 

Laboratorní nářadí

Kovy a slitiny

 • Platina (Pt)
 • Platina/Zlato (Pt/Au)
 • Platina/Iridium (Pt/Ir)
 • Platina/Rhodium (Pt/Rh)
 • Zlato (Au)
 • Stříbro (Ag)

Obory využití

 • Těžební průmysl a recyklace
 • Metalurgie
 • Auto průmysl
 • Ropné inženýrství
 • Výroba skla a keramiky
 • Chemický výzkum
 • Produkce prášků
 • Electrotechnický průmysl

Kelímky a laboratorní nádobí

Použití kelímků na bázi platiny a jejích slitin

 • Růst monokrystalů Czochralského metodou nebo Brigman-Stocbarger procesem – platinové nebo iridiové kelímky
 • Příprava vzorků tavením pro XRF analýzu keramických substrátů.
 • Příprava vzorků tavením pro XRF analýzu hornin, minerálů a jejich koncentrátů – platina nebo platina 5% zlato.
 •  Proces odpařování a koncentrace vzorků přírodních vod, procesních médií, kyselin a rekrystalizace chemických reagencií.
 • Rozklad organických látek a tavení popelovin -platinum/rhodium (Pt/Rh10) pro vyšší pevnost a tepelnou odolnost.

Platinové mikrokelímky pro XRF analýzu
Mikrokelímky jsou používány do tavicích přístrojů pro hromadnou přípravu vzorků  pro XRF analýzu nebo následný rozklad v minerálních kyselinách pro konečnou analýzu ICP-ES nebo MS.  Nabízíme  mikrokelímky vyrobené hlubokotahem

Phoenix Ring kelímky pro XRF
PtAu5 kelímky pro tavení a analýzu skla v Phoenix plynovém tavícím aparátu. Tato slitina poskytuje vyšší pevnost a nízkou smáčivost vůči roztavené sklovině.

 • Speciální platinové a iridiové kelímky

 • Iridiové kelímky do 2300°C pro pěstování monokrystalů.
 • Svařované ploché dno.
 • Kelímky se zesíleným lemem a bombírovanou stěnou.
 • Kelímky z disperzně zpevněných  materiálů.
 • Další služby v oblasti drahých kovů

 • Technická podpora a služby analytické laboratoře, rozhodčí analýzy.
 • Vytěžení drahých kovů z odpadů a přepracování do ryzí podoby s uložením na nárokový účet.
 • Recyklace drahých kovů.

Obrázky / Videa