Back

Ing. Vadim Kartavtsev nový generální ředitel Safiny, a.s.

Společnost SAFINA, a.s., přední zpracovatel materiálu obsahující drahé kovy na Evropském trhu s radostí oznamuje jmenování nového generálního ředitele Ing. Vadima Kartavtseva.
Pan Kartavtsev nahradí Ing. Petra Koutského. Jeho hlavním úkolem bude stabilizace společnosti po akvizici a její další vývoj, déle rozšíření portfolia produktů a zaměření se na nové trhy.