Back

Environmentální politika společnosti

SAFINA, a.s. je společností s dlouholetou tradicí v oblasti zpracování drahých kovů. Její výrobní činnost zahrnuje výkup a přepracování materiálů s obsahem drahých kovů, zpracování a výrobu průmyslových katalyzátorů, výrobu chemikálií, materiálů a nástrojů pro průmyslové využití na bázi drahých kovů, výrobu materiálů pro dentální praxi, výrobu kovů, jejich slitin a polotovarů pro klenotnické použití a zpracování odpadů s obsahem drahých a neželezných kovů za účelem jejich recyklace a využití

Environmentální politika společnosti
SAFINA, a.s. se při své činnosti snaží minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a v rámci zavádění a udržování systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 se zavazuje k následujícím zásadám:
  • usilovat o trvalé snížení negativních prvků svých výrobků, činností a služeb s výrazným vlivem na životní prostředí; 
  • uznávat environmentální management za jednu ze svých nejvyšších priorit;
  • neustále se zlepšovat ve vztahu k životnímu prostředí a preventivně předcházet jeho znečišťování;
  • plnit požadavky platných legislativních předpisů a další požadavky z oblasti ochrany životního prostředí;
  • trvale rozvíjet systém environmentálního managementu v souladu se zásadami normy ČSN EN ISO 14001;
  • efektivním využíváním materiálů a energií chránit nerostné suroviny;
  • zabezpečovat pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí;
  • aktivně se podílet na získávání drahých a neželezných kovů z odpadních materiálů, v co největší míře je recyklovat a dále využívat.