Firemní politika
 Back

Firemní politika

SAFINA, a.s. ("Společnost") je česká společnost s komplexním výrobním programem v oblasti recyklace, zpracování a výroby z drahých a neželezných kovů. Činnost společnosti vychází z dlouholeté tradice od roku 1860 a strategicky se soustřeďuje na vývoj nových výrobních programů a technologií, ekologických přístupů a udržitelného rozvoje, se zvláštním zaměřením na legitimní a etické zdroje a na zajištění toho, že nejsou spojeny s kriminalitou, ozbrojenými konflikty nebo porušováním lidských práv jakéhokoli druhu.

V roce 2016 společnost zavedla a přijala tuto firemní politiku Responsible Supply Chain of Precious Metals (dále jen "Firemní politika"), což je politika dodavatelského řetězce založená na modelové politice, jak je uvedeno v příloze I a příloze II pokynů OECD a LBMA Guidance. Tato podniková politika stanovuje odpovědnost společnosti za provádění hloubkové kontroly, promítání a sledování transakcí společnosti a interní správu fyzických a právnických osob, které se podílejí na nákupu, dodávce, rafinování nebo jiných transakcích společnosti spojených s 3TG.

Tato firemní politika je veřejně dostupná na responsiblegold@safina.cz a vztahuje se na všechny zaměstnance, manažery, ředitele a subjekty v rámci společnosti. Tím, že dodržujeme postupy a zásady popsané v této firemní politice, my, společnost, prokazujeme náš závazek dodržovat lidská práva, pěstovat průhledné dodavatelské řetězce a zabránit tomu, aby přispívaly ke konfliktu prostřednictvím našich postupů.

Společnost nebude tolerovat žádné selhání odpovědných osob zapojených do dodavatelského řetězce 3TG kovů, při dodržování této firemní politiky, a jakékoliv porušení může vést k příslušným soudním krokům ze strany společnosti.