Cirkulární ekonomika v praxi: Jak Safina řeší environmentální výzvy

Safina je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti zaměřující se na práci s drahými a neželezných kovy. Jedna z důležitých služeb, kterou nabízí, je komplexní zpracování materiálu a odpadu s obsahem drahých kovů (Pt, Pd, Rh, Ag, Au, Ir).

Recyklace umožňuje návrat materiálu zpátky k původnímu nebo jinému účelu. V současné době, kdy je kladen důraz na efektivitu práce a zároveň šetrný přístup k životnímu prostředí, je Safina, a.s. nepostradatelnou společností na poli zpracování kovů. Těžba a získání drahých kovů je často ekologicky i finančně náročnější než jejich přepracování a znovu použití rafinovaného materiálu. Díky recyklaci může materiál znovu získat přidanou hodnotu, i když je na první pohled již nepoužitelný. Výhodou recyklace materiálu je i minimalizace kurzovních rizik.

Recyklační oddělení nabízí kvalitní služby s maximálně profesionálním přístupem. Každý zákazník je posouzen individuálně podle druhu materiálu a jeho množství. Recyklační oddělení zajišťuje primární předúpravu a homogenizaci. Materiál je vzorkován a analyzován akreditovanou laboratoří, která je vybavena moderní přístrojovou technikou. Následná rafinace kovů probíhá osvědčenými a enviromentálně šetrnými technologiemi.  Po řadu let byl rafinační proces zdokonalován a odpovídá evropským standardům. Během rafinace je dosaženo maximální čistoty kovů, přestože pocházejí z různých zdrojů. Mezi zpracovatelné materiály se řadí: průmyslové a automobilové katalyzátory, výrobky ze skupiny platinových kovů (sklářský průmysl, chemické aplikace), dentální a zdravotnický materiál, odpad z elektrických a elektronických zařízení, odpady z klenotnických výrob a další odpady s obsahem drahých kovů (minimální splatný obsah 2 g/kg). Nově byly vyvinuty procesy na rafinaci čistého iridia a rhodia.

Po zpracování materiálu jsou kovy bezplatně uloženy na tzv. nárokový účet. Ty lze čerpat ve formě nového výrobku, v ryzí formě, nebo je možnost odprodeje Safině, a.s.     

V rámci služeb je zajištěno i administrativní a logistické řešení služeb, v souladu s právními předpisy.

Veškeré kroky, které jsou použity při zpracování kovů jsou legální, šetrné k životnímu prostředí a v souladu s bezpečnostními předpisy. Naše společnost je členem RMI (Responsible Minerals Initiative) a řídí se nařízením Evropské unie 2017/821 o zodpovědném dodavatelském řetězci.

Sdílejte článek