Chemie

Chemie

Chemické sloučeniny výráběné společností SAFINA, a.s.  jsou určeny hlavně pro chemický a farmaceutický, galvanické pokovení a pro analytické a výzkumné laboratoře, petrochemický a automobilový průmysl.

Chemie

 

Náš sortiment je založen na produktech s obsahem Ag, Au, Pd, Pt a Rh. Dodáváme také další chemikálie s obsahem drahých kovů, které jsou vyrobeny  po předchozím objednání.
Vyrábějí se v nejvyšší čistotě a označují se jako "čisté" nebo "pro analýzu" v souladu s příslušnými normami.

Technologicky lze rozdělit činnost společnosti SAFINA, a.s. v oblasti chemických látek na výrobu chemikálií z drahých kovů a na sběr materiálů a odpadů obsahujících drahé kovy po použití chemikálií.

 

Recyklace materiálů obsahujících drahé kovy, má jak ekonomický tak i ekologický význam.

Chemikálie podle použití

Chemický průmysl

 • Dusičnan stříbrný (AgNO3)
 • Chlorid stříbrný (AgCl)
 • Oxid stříbrný (Ag2O)
 • Síran stříbrný (Ag2SO4)
 • Kyanid stříbrný (AgCN
 • Chlorid zlatitý (AuCl3 xH2O)
 • Kyselina tetrachlozlatitá (HAuCl4)
 • Hexachloroplatičitá kyselina-hexahydrát (H2PtCl6, 6H2O)
 • Roztok kyseliny hexachloroplatičité (H2PtCl6)
 • Roztok chloridu palladnatého (PdCl2)
 • Chlorid paladnatý (PdCl2)
 • Dusičnan paladnatý (Pd (NO3) 2)
 • Chlorid rhoditý (RhCl3)
 • Dusičnan rhoditý (Rh (NO3) 3)

Ostatní chemikálie na bázi drahých kovů mohou být dodány na základě předběžné dohody.

Farmaceutický průmysl

 • Dusičnan stříbrný (AgNO3)
 • Chlorid zlatitý (AuCl3 xH2O)
 • Oxid stříbrný (AgCl)
 • Síran stříbrný (Ag2SO4)
 • Roztok chloridu palladnatého (PdCl2)
 • Pd/C katalyzátory 1%, 3%, 5%, 10%  

Ostatní chemikálie na bázi drahých kovů mohou být dodány na základě předběžné dohody.

Galvanické pokovení

 • Dusičnan stříbrný (AgNO3)
 • Dikyanostříbrnan draselný (K[Ag(CN)2])
 • Kyanid stříbrný (AgCN)
 • Dikyanozlatnan draselný (K[Au(CN)2])
 • Chlorid paladnatý roztok (PdCl2)
 • Dusičnan (II) paladnatý (Pd(NO3)2)
 • Dusičnan (III) rhoditý (Rh(NO3)3)
 • Chlorid (III) rhoditý (RhCl3)
 • Hexachloroplatičitá kyselina-hexahydrát  (H2PtCl6. 6H2O)
 • Hexachloroplatičitá kyselina roztok (H2PtCl6)

Ostatní chemikálie na bázi drahých kovů mohou být dodány na základě předběžné dohody.

 

Laboratoře

Můžeme nabídnout kompletní sortiment našeho portfolia vyráběných výrobků. Dodáváme také další chemikálie s obsahem drahých kovů, které jsou předmětem předchozího objednání.

 

Sloučeniny stříbra
 • Dusičnan stříbrný (AgNO3)
 • Chlorid stříbrný (AgCl)
 • Dikyanostříbrnan draselný (K[Ag(CN)2])
 • Oxid stříbrný (Ag2O)
 • Síran stříbrný (Ag2SO4)
 • Kyanid stříbrný (AgCN)
   
Sloučeniny zlata
 • Dikyanozlatan draselný (K[Au(CN)2])
 • Chlorid zlatý (AuCl3 xH2O)
 • Kyselina tetrachlozlatitá (HAuCl4)
   
Platinové (PGM) sloučeniny
 • Hexachloroplatinová kyselina-hexahydrát  (H2PtCl6. 6H2O)
 • Kyselina hexachloroplatičitá roztok (H2PtCl6)
 • Hexachloroplatičitan draselný (K2PtCl6)
 • Chlorid paladnatý roztok (PdCl2)
 • Dusičnan (II) paladnatý (Pd(NO3)2)
 • Chlorid (III) rhoditý (RhCl3)
 • Dusičnan (III) rhoditý (Rh(NO3)3)
 • Pd/C katalyzátor 1%, 3%, 5%, 10%
  Ostatní chemikálie na bázi drahých kovů mohou být dodány na základě předběžné dohody.

Petrochemický průmysl

 • Chlorid paladnatý roztok (PdCl2)
 • Dusičnan (II) paladnatý (Pd(NO3)2)
 • Dusičnan (III) rhoditý(Rh(NO3)3)
 • Chlorid (III) rhoditý (RhCl3)
 • Pd/C katalyzátory1%, 3%, 5%, 10%
 • Hexachloroplatinová kyselina - hexahydrát  (H2PtCl6. 6H2O)
 • Kyselina hexachloroplatičitá -  roztok (H2PtCl6)

Ostatní chemikálie na bázi drahých kovů mohou být dodány na základě předběžné dohody.

Automobilový průmysl

 • Dusičnan (II) paladnatý (Pd(NO3)2)
 • Dusičnan (III) rhoditý (Rh(NO3)3)
 • Chlorid (III) rhoditý (RhCl3)
 • Chlorid paladnatý (PdCl2)
 • Hexachloroplatinová kyselina-hexahydrát  (H2PtCl6. 6H2O)
 • Kyselina hexachloroplatičitá roztok (H2PtCl6)

Ostatní chemikálie na bázi drahých kovů mohou být dodány na základě předběžné dohody.

Chemie podle obsahu drahého kovu

Sloučeniny stříbra

 • Dusičnan stříbrný (AgNO3)
 • Chlorid stříbrný (AgCl)
 • Dikyanostříbrnan draselný (K[Ag(CN)2])
 • Oxid stříbrný (Ag2O)
 • Síran stříbrný (Ag2SO4)
 • Kyanid stříbrný (AgCN)

Ostatní chemikálie na bázi drahých kovů mohou být dodány na základě předběžné dohody.

Sloučeniny zlata

 • Dikyanozlatan draselný (K[Au(CN)2])
 • Chlorid zlatý (AuCl3 xH2O)
 • Kyselina tetrachlozlatitá (HAuCl4)

Ostatní chemikálie na bázi drahých kovů mohou být dodány na základě předběžné dohody.

Sloučeniny Palladia

 • Chlorid paladnatý (PdCl2)
 • Dusičnan (II) paladnatý (Pd(NO3)2)
 • Pd/C katalyzátory 1%, 3%, 5%, 10%

Ostatní chemikálie na bázi drahých kovů mohou být dodány na základě předběžné dohody.

 

Sloučeniny Platiny

 • Hexachloroplatinová kyselina-hexahydrát  (H2PtCl6. 6H2O)
 • Kyselina hexachloroplatičitá-roztok (H2PtCl6)
 • Hexachloroplatičitan draselný (K2PtCl6)

Ostatní chemikálie na bázi drahých kovů mohou být dodány na základě předběžné dohody.

Sloučeniny Rhodia

 • Chlorid(III) rhoditý (RhCl3)
 • Dusičnan (III)rhoditý (Rh(NO3)3)

Ostatní chemikálie na bázi drahých kovů mohou být dodány na základě předběžné dohody.