slidericon1 XXX

Katalyzátory

SAFINA,a.s. je obchodním a technologickým lídrem v oblasti zpracování a recyklace drahých kovů ve střední a východní Evropě a kvalifikovaným dodavatelem výrobků z drahých kovů pro klienty po celém světě.

Jedním z oblastí chemikálií z drahých kovů jsou katalyzátory chemických reakcí na bázi drahých kovů , jako je stříbro, paladium, platina a další.

Všechny tyto katalyzátory jsou vhodné pro použití v mnoha oborech a průmyslových odvětvích po celém světě, ale nejčastější oblastí pro použití katalyzátorů s obsahem drahých kovů je organická chemie.

Portfolio katalyzátorů s obsahem drahých kovů společnosti SAFINA,a.s. se skládá z mnoha chemikálií, ale nejdůležitější jsou paladium nebo platina imobilizovaná na aktivním karbonu. Hlavním použitím těchto dvou katalyzátorů a jejich derivátů jsou různé druhy hydrogenačních procesů.
Společnost SAFINA také poskytuje specifické úpravy nebo vývoj nových typů katalyzátorů pro různé typy použití. Nabízíme svým zákazníkům komplexní služby od vývoje nového typu katalyzátoru až po recyklaci vynaložených katalyzátorů a výrobu nových katalyzátorů z rafinovaného drahého kovu.

Stříbrné katalyzátory
Oxid stříbrný- Ag2O
Paladiové katalyzátory
Paladium na aktivní uhlí - Pd/C- 3%, 5%, 10%
Platinové katalyzátory
Platina na aktivním uhlí Pt/C- 3%, 5%, 10%