Kalibrační laboratoř
 Back

Kalibrační laboratoř

Je vybudována za účelem kalibrace měřidel teploty - termoelektrických článků z drahých kovů vyráběných v SAFINA, a.s. Kalibrační laboratoř provádí měření termoelektrických článků z drahých kovů typů S, R, B  v rozmezí teplot 400 - 1600 °C porovnávací metodou nebo metodou pevných bodů.

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř pracuje v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a od roku 2005 je akreditována Českým institutem pro akreditaci s číslem K 2329.