O nás
 Back

O nás

SAFINA, a.s. má dlouholetou tradici v oblasti komplexního zpracování a výroby produktů z drahých a neželezných kovů. Je společností s významným vlivem a působností na trhu Evropy, Ameriky a Asie.

O nás
 

Produktové řady

Platina:
Produkce termočlánků, příslušenství pro homogenizaci a tvarování skla pro sklářský průmysl a platinové laboratorní vybavení. Nanášení kvalitních ochranných vrstev platinových kovů na keramické substráty. 

Naprašovací targety:
Produkce naprašovacích targetů vyrobených z drahých i obecných kovů, určených k naprášení různých povrchů, k výrobě technických či dekorativních plechů, produkci CD-R, CD-RW a DVD-R a k pokovení různých komponentů a součástek pro elektronický či automobilový  průmysl. Nabízíme  konzultaci a zakázkovou výrobu v oblasti naprašovaní kovů.

Průmyslové aplikace a spojovací materiály:
Kontakty, pájky, slitiny s obsahem drahých kovů, dráty, plechy a anody vyrobené z drahých kovů.
Nýty vyrobené z Fe, Al, Cu a dalších slitin a zinkové či mosazné pokovování.

 

Klenotnické polotovary:
Naše síť prodejen nabízí širokou škálu klenotnických polotovarů (klenotnické slitiny, pájky, plechy, dráty, granálie a řetězovinu). V neposlední řadě také vykupujeme klenotnický materiál a odpad, který dále zpracováváme na nové zboží.

Dentální materiály:
Dentální slitiny s obsahem drahých kovů, slitiny pro kovo-keramiku a amalgámy, pájky pro pájení dentálních slitin. Distribuce probíhá prostřednictvím sítě vlastních prodejen.

Chemie:
Produkce chemických sloučenin obsahující Ag, Au a Pt, katalyzátory na Pd/C bázi a řešení pro pokovovací a galvanické lázně.

 

Katalytická síta:
Provádění destruktivní i nedestruktivní sanace jednotek kyseliny dusičné a zpětné vytěžení drahých kovů.

Recyklace:
Výkup a zpracování materiálů a odpadů s obsahem drahých a neželezných kovů např.: dentální a klenotnické materiály a odpady z nich, staré mince a šperky, použité chemikálie a galvanické kaly s obsahem drahých kovů, průmyslové katalyzátory s obsahem drahých kovů a Cu, průmyslové odpady s obsahem drahých kovů, autokatalyzátory, základové desky počítačů, piny konektorů,  atd.

Vývoj

Naším hlavním cílem je vývoj nových pokročilých technologií, materiálů a komponentů  převážně z drahých kovů, které  mohou přinést nové výsledky při využití ve spoustě odvětvích, především při rafinaci a recyklaci, metalurgii, sklářství, elektronice, zdravotnictví a rychle  se rozrůstajících aplikací kovových prášků.

 

SAFINA usiluje o udržitelnost:

  • Získávání udržitelných a adekvátních zdrojů surovin a materiálů k recyklaci
  • Neustálý vývoj nových technologií využívaných při zpracování drahých kovů a produkci nových mezi produktů a materiálů
  • Dlouhodobé a vřelé vztahy se zákazníky při vymýšlení řešení přesně na míru jejich potřebám a odvětví.
  • Systematické vzdělávání a trenink našich zaměstnanců v oboru 

Historie firmy

Historie společnosti sahá až do r. 1860, kdy v Rakousku zakladatel společnosti Georg Adam Scheid vstoupil do rodinného podniku na výrobu šperků a následně roku 1888 založil společnosti G. H. Scheidsche Affinerie Vídeň. Tato společnost posléze založila v r. 1920 v Praze samostatný podnik. Scheidova afinérie zpracovávala zlaté a stříbrné odpady, rafinovala z nich ryzí kovy a následně vyráběla a  prodávala polotovary z drahých kovů pro klenotnické a dentální účely. Po skončení 2. světové války, 14. května 1945, byla Scheidova afinérie dána pod národní správu Příbramských rudných dolů. Tam bylo po znárodnění v r. 1948, přičleněno také dalších deset afinérií drahých kovů. V této době byla nově zavedena výroba platinového nářadí pro laboratoře, kontaktů pro elektrotechnický průmysl, výroba folií z mědi a jejich slitin, výroba AgNO3, elektrolýza stříbra a mnohé další technologie.

1. ledna 1950 vznikl nový samostatný národní podnik s názvem SAFINA, jehož hlavní pracovní činností byla - afinace, zkoušení a zpracování drahých a vzácných kovů, pokovování drahými a vzácnými kovy, výroba práškových kovů, výroba aparatur a laboratorního nářadí, jakož i nabývání drahých kovů. Po roce 1989 SAFINA působila zpočátku jako státní podnik v rámci metalurgických podniků až do její privatizace, která se uskutečnila 30.4.1992. Akciová společnost  se stala výrobní a obchodní organizací, která postupně vyprofilovala svoje působení do výrobních programů a služeb strukturovaných do samostatných produktových linií.

Od roku 2000 je SAFINA, a.s. společností s významným vlivem a působností na trhu Evropy, Severní Ameriky a Asie.

Obrázky / Videa