Back

Od 1.11.2019 dochází k úpravě cenových podmínek přepracování surovin s obsahem drahých kovů.