SAFINA, a.s. vykupuje na všech svých prodejnách klenotnických polotovarů od občanů materiály s obsahem Au a Ag, především:

  • zlomky klenotů (i na prodejnách klenotů v Praze - Vestci a v Chomutově)
  • mince
  • další podobné materiály

Ceny výkupu jsou aktualizovány každý den a vycházejí z aktuální ceny drahých kovů na světových burzách. Ceny výkupů platné pro daný den jsou uvedeny v oddílu „Aktuality“ webové prezentace společnosti.

Součástí procesu výkupu je zjištění ryzosti vykupovaného materiálu a následné stanovení výkupní ceny. Celý proces probíhá pod kontrolou zákazníka.

Nová špičková technologie recyklace použitých průmyslových katalyzátorů

Jedinečnými přednostmi technologie PlasmaEnvi® jsou vysoká efektivnost zpracování, stupeň využití vstupních materiálů a šetrnost k životnímu prostředí, neboť konvertuje nebezpečné odpady v bezpečné produkty. Dosahované emisní limity technologie jsou několikanásobně nižší, než je současný legislativní požadavek EU. Zplynováním nebezpečných organických látek z odpadů se získává syntézní plyn, který sice není hlavním předmětem zájmu provozovatele technologie, ale jeho spálením v kogenerační jednotce s mikroturbínou je vyráběna elektrická energie a teplo. Celkové využití zpracovávaných materiálů či odpadů tak vysoko přesahuje 90%.

Společnost SAFINA, a.s. nabízí komplexní zpracování materiálů a odpadů s obsahem drahých kovů. Vykupujeme a zpracováváme dentální a klenotnické odpady, staré šperky a mince, použité chemikálie obsahem drahých kovů, odpady z elektronického a elektrotechnického průmyslu a další.

Provádíme primární předúpravu a homogenizaci přijatého materiálu a následně pak rafinaci kovů osvědčenými, environmentálně šetrnými technologiemi. Ryzost dodaných materiálů je analyzována ve zkušebních laboratořích SAFINA, a.s.

V rámci našich služeb rovněž zajistíme kompletní administrativní a logistické řešení, v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. O odpadech, v platném znění a navazujícími právními předpisy.

Mezinárodně uznávaná známka systému řízení jakosti, podle požadavků normy EN ISO 9001, ČSN ISO 14001, kterou společnost SAFINA, a.s. vlastní a řízení ostatních činností ekomanagementem EMS je zárukou kvalitního a environmentálně šetrného způsobu zpracování odpadů.

Certifikace

SAFINA, a.s. má od r. 1997 zaveden a udržován systém managementu jakosti podle normy EN ISO 9001 a

od r. 2005 zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001.

ISO 9001 Certifikát SAFINA 9001

ISO 13485 Certifikát SAFINA 13485

ISO14001 Certifikát SAFINA 14001

K2329 Safina certifikát K2329

 

SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 42 Vestec, Česká republika
telefon: +420 241 024 111, FAX: +420 241 024 292 , e-mail: info@safina.cz

 

Copyright 2011-2020 SAFINA, a.s. | webdesign: PORING s.r.o. | programming: RedWeb s.r.o.