Společnost SAFINA, a.s. nabízí komplexní zpracování materiálů a odpadů s obsahem drahých kovů. Vykupujeme a zpracováváme použité materiály z výrobních procesů s obsahem drahých kovů, elektronický odpad obsahující drahé kovy (v souladu s vyhláškou MŽP 383/2001 Sb. §8, odst. 5), dentální a klenotnické odpady, mince,  zlomkové zlato a stříbro a další marteriály s obsahem drahých kovů. Provádíme primární předúpravu a homogenizaci přijatého materiálu a následně pak rafinaci kovů osvědčenými, environmentálně šetrnými technologiemi.

Nabízíme slitiny pro konvenční techniku –  dentální slitiny zlaté, dentální slitiny se sníženým obsahem zlata a kovů platinové skupiny, dentální slitiny náhradní. Kovokeramické materiály jsou zastoupeny dentálními slitinami zlatoplatinovými, paládiovými a kobaltchromovými. Pro snímací protetiku jsou určeny velmi pevné dentální slitiny z neušlechtilých kovů na bázi kobaltu a chromu. Součástí naší nabídky jsou i dentální pájky pro celý sortiment vyráběných dentálních slitin. Tradiční je také výroba sypaných i kapsovaných amalgámů.

Podívejte se na video o našich dentálních materiálech.

Certifikace

SAFINA, a.s. má od r. 1997 zaveden a udržován systém managementu jakosti podle normy ISO 9001

a od r. 2005 zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001.

ISO 9001 Certifikát SAFINA 9001

ISO 13485 Certifikát SAFINA 13485

Directive 93/42/EEC Certifikát SAFINA 13485

ISO14001 Certifikát SAFINA 14001

K2329 Safina certifikát K2329

 

SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 50 Vestec, Česká republika
telefon: +420 241 024 111, FAX: +420 241 024 292 , e-mail: info@safina.cz

 

Copyright 2011-2020 SAFINA, a.s. | webdesign: PORING s.r.o. | programming: RedWeb s.r.o.