Výrobkové portfolio v této produktové linii je značně široké. Tento fakt vychází ze skutečnosti, že většina výrobků je navržena a vyráběna podle individuálních technických specifikací zákazníka tak, aby splňovala požadovaná kriteria. S každým zákazníkem pracujeme separátně, proto i vzhledově  podobné výrobky mohou mít odlišné vlastnosti, které jsou dány materiálovým složením a zvoleným technologickým postupem. Individuálně řešíme i logistiku dodávek a  další specifické požadavky. Naší prioritou je poskytnutí komplexní služby přizpůsobené potřebám zákazníkovi.

Podívejte se na video o našich průmyslových aplikacích.

Výroba naprašovacích targetů, především z drahých kovů, byla v SAFINA, a.s. zahájena před více než deseti lety. Postupně byla vyvinuta technologie pro stříbrné naprašovací targety pro výrobu plochého skla, targety pro paměťová média, targety pro výrobu dekorativních vrstev, targety pro povrchovové dokončení nástrojů a další. Standardně jsou též vyráběny targety z obecných kovů, např. Zn, Al, Cu, Ti a dalších. Mezi standardně dodávané výrobky patří monolitické targety, dělené targety, dělené targety montované do nosných lišt, trubkové targety ad. Speciálně nabízenou službou je doplňování již odprášených targetů, které přináší odběrateli úsporu části nákladů.

Podívejte se video o našich naprašovacích targetech a evaporativních materiálech.

Zpracování odpadů s obsahem platiny včetně následné rafinace ryzího kovu a výroba finálních výrobků je důkazem technologické vyspělosti společnosti zabývající se zpracováním drahých kovů. Společnost SAFINA se v produktové linii platina orientuje na výrobu tří základních skupin výrobků – termočlánkových drátů a termočlánků, speciálních výrobků pro sklářský průmysl a platinového nářadí. Ve výrobě termočlánků patří SAFINA, a.s. mezi nejvýznamnější evropské dodavatele a do standardně nabízeného sortimentu patří i ultratenké termočlánky.

Podívejte se na video o našich PtRh termočláncích.

Podívejte se na video o našich PGM výrobcích.

Chemické sloučeniny a látky s obsahem drahých kovů dodávané společností SAFINA, a.s. jsou používány v chemickém průmyslu, galvanických provozech a v analytických a výzkumných laboratořích. Specifickou skupinu tvoří výrobky používané ve farmacii a lékařství, na které jsou kladeny mimořádné nároky na čistotu. Vedle základních materiálů jako je dusičnan stříbrný a kyanidové sole zlata a stříbra obsahuje nabízený sortiment také chemikálie s obsahem platiny, palladia  a rhodia.

Spojovací materiály z produkce SAFINA, a.s. nacházejí uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví. Jednotlivé typy nýtů mohou být přizpůsobeny individuálním a specifickým požadavkům jednotlivých zákazníků. SAFINA, a.s. je jediným výrobcem leteckých nýtů v České republice.

Historie výroby klenotnických polotovarů ve společnosti SAFINA, a.s. sahá do 19. století. V současnosti je SAFINA, a.s. největším výrobcem materiálů pro výrobu šperků v České a Slovenské republice. Specializujeme se na výrobu polotovarů ve formě drátů, plechů a granálií. Základními materiály jsou slitiny  Au a Ag ve všech zákonných ryzostech. Zákazníkům dále nabízíme široký sortiment Au a Ag řetězoviny a mechanik odpovídající barevnosti, standardní zlaté a stříbrné střižky a rhodiovací lázně. Povrchovou úpravu rhodiováním nabízíme našim zákazníkům také jako službu.

Podívejte se na video o našich klenotnických polotovarech.

Základní sortiment dentálních materiálů dodávaných společností SAFINA, a.s. je tvořen dentálními slitinami s obsahem drahých kovů, slitinami pro kovokeramiku, amalgamy, pájkami pro pájení dentálních slitin, CrCo puky pro frézování, a kompozitními výplňovými materiály. Distribuce je zajištěna sítí vlastních prodejen.

Podívejte se na video o našich dentálních materiálech.

SAFINA, a.s. přijímá do výkupu použité materiály s obsahem drahých kovů především z výrobních procesů, elektronický odpad obsahující drahé kovy (v souladu s vyhláškou MŽP 383/2001 Sb. §8, odst. 5), zlomkové zlato a stříbro od drobných dodavatelů a další druhy materiálů. Materiály jsou následně zpracovány, drahé, případně jiné zájmové kovy vytěženy pro další plnohodnotné využití. SAFINA, a.s. nabízí svým zákazníkům možnost odběru vyrafinovaných kovů, případně jejich odkup za dohodnutých podmínek. Prioritou společnosti v celém procesu přepracování odpadů je ohleduplnost aplikovaných technologií  k životnímu prostředí.

Podívejte se na video o našich recyklačních a rafinačních službách.

Certifikace

SAFINA, a.s. má od r. 1997 zaveden a udržován systém managementu jakosti podle normy ISO 9001

a od r. 2005 zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001.

ISO 9001 Certifikát SAFINA 9001

ISO 13485 Certifikát SAFINA 13485

Directive 93/42/EEC Certifikát SAFINA 13485

ISO14001 Certifikát SAFINA 14001

K2329 Safina certifikát K2329

 

SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 50 Vestec, Česká republika
telefon: +420 241 024 111, FAX: +420 241 024 292 , e-mail: info@safina.cz

 

Copyright 2011-2020 SAFINA, a.s. | webdesign: PORING s.r.o. | programming: RedWeb s.r.o.