Současná právnická osoba, akciová společnost SAFINA, vznikla zápisem do Obchodního rejstříku 30.dubna 1992. Jedná se o středně velkou společnost, která zaměstnává cca 200 kvalifikovaných pracovníků. Vzhledem k širokému spektru výrobků a služeb se dělí činnost společností do tří divizí a dále do jednotlivých produktových linií. Rychle rozvíjející se oblastí  je recyklace materiálů a využitelných surovin s obsahem drahých a neželezných kovů, která má nejen význam ekonomický, tzn. recyklaci drahých a neželezných kovů, ale také ekologický.

Dokumentem „Strategie společnosti SAFINA, a.s.“ naše společnost vyjadřuje důvody své existence, své strategické zaměření a opodstatnění konkurenceschopnosti. Veškeré jednotlivé činnosti společnosti musí směřovat k naplňování této strategie.

Společnost SAFINA existuje již od roku 1860, kdy v Rakousku zakladatel společnosti Georg Adam Scheid vstoupil do rodinného podniku na výrobu šperků.

Společnost se od svého vzniku zabývá zpracováním drahých kovů a ve své činnosti pokračuje již více než 150 let.

Certifikace

SAFINA, a.s. má od r. 1997 zaveden a udržován systém managementu jakosti podle normy ISO 9001

a od r. 2005 zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001.

ISO 9001 Certifikát SAFINA 9001

ISO 13485 Certifikát SAFINA 13485

Directive 93/42/EEC Certifikát SAFINA 13485

ISO14001 Certifikát SAFINA 14001

K2329 Safina certifikát K2329

 

SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 50 Vestec, Česká republika
telefon: +420 241 024 111, FAX: +420 241 024 292 , e-mail: info@safina.cz

 

Copyright 2011-2020 SAFINA, a.s. | webdesign: PORING s.r.o. | programming: RedWeb s.r.o.